• Budynek Administracji WSM Żoliborz III

   Budynek Administracji WSM Żoliborz III

 • Panorama osiedla

  Zielone osiedle

 • Liczy się każda złotówka

  Centrum Warszawy

 • Z lotu ptaka
 • Tereny

  ZAPRASZAMY

Artykuły

Filtr
 • Ogłoszenie o przetargu nr 7/2018

  WSMOglasza

   

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III, 01-773 Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetargi na:

  1. Remont dróg i chodników na terenie Osiedla.

  2. Remont płyt i balustrad balkonów w budynkach Braci Załuskich 3, 3a; Broniewskiego 20, 22, 22a, 24, 24a, 26 w Warszawie.

  • Wymagany termin wykonania robót dla przetargu nr 1  - 4 miesiące
  • Wymagany termin wykonania robót dla przetargu nr 2 - 3 miesiące
  • Oferty należy składać:Braci Załuskich 7 w Warszawie do 06.06.2018 r. do godz. 11.00.
  • Otwarcie ofert nastąpi:06.06.2018 r. o godz.12.00 przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie.
  • Wadium na przetarg: nr 1 - 14 000 zł, na przetarg nr 2 - 4 000 zł, należy wnieść do 06.06.2018 r. do godz. 12.00 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 7502 0006 5250.
  • Specyfikację Warunków Zamówieniamożna nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie do 06.06.2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.
  • Cena Specyfikacji:200 zł netto + VAT.
  • Czas związania ofertą- 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

 • Wycieczka do Przysuchy

  Zapraszamy Państwa na wycieczkę do Przysuchy w dniu 22 maja 2018 r.

  Szczegóły w załączniku.

 • OGŁOSZENIE - PLANOWANE WYCIECZKI NA ROK 2018

  Komisja Spraw Społecznych Rady Osiedla informuje, że otwiera nowy sezon turystyczny. W planie na rok 2018 zaplanowanych zostało 6 wycieczek autokarowych. Szczegóły w załączeniu.

 • Ogłoszenie o przetargu nr 6/2018

  WSMOglasza

   Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III, 01-773 Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na wykonanie częściowego remontu instalacji odgromowej w budynkach Popiełuszki 17, 17a, 17b, 17c; Braci Załuskich 3, 3a; Broniewskiego 20, 22, 22a, 24, 24a, 26; Włościańska 8, 10, 14, 14a, 16.

  • Wymagany termin wykonania robót: 2 miesiące.
  • Oferty należy składać:Braci Załuskich 7 w Warszawie do 02.05.2018 r. do godz. 11.00.
  • Otwarcie ofert nastąpi:02.05.2018 r. o godz.12.00 przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie.
  • Wadium 3000 złnależy wnieść do 02.05.2018 r. do godz. 12.00 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 7502 0006 5250.
  • Specyfikację Warunków Zamówieniamożna nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie.
  • Cena Specyfikacji:200 zł netto + VAT.
  • Czas związania ofertą- 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 • ZAWIADOMIENIE

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w Społecznym Domu Kultury, przy ul. Słowackiego 19A odbędzie się Zebranie Mieszkańców Członków Spółdzielni zamieszkałych na terenie Osiedla Żoliborz III.

  Porządek obrad zebrania zamieszczamy w załączniku.

 • Konkurs ofert - lokal użytkowy przy ul. Krasińskiego 24

  WSMOglasza

   

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

  o pow. 58 m2 przy ul. Krasińskiego 24 w Warszawie.

  Profil działalności: wyłącznie fryzjersko-kosmetyczny.

  Oferta powinna zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy – adres i telefon;

  • propozycję miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni miesięcznie /netto/;

  • określenie okresu, na jaki ma zostać zawarta umowa najmu;

  • aktualny odpis z właściwego KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

  • dowód nadania NIP, REGON;

  • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

  Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzone napisem  „Konkurs ofert – lokal użytkowyprzy ul. Krasińskiego 24", 

  należy składać w sekretariacie Administracji Osiedla Żoliborz III – ul. Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa, do dnia 18.04.2018 r.

  do godz. 12.00.

  Informacji nt. lokalu użytkowego udzielamy pod nr tel. 22 203 45 80 w. 0.

  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 • Ogłoszenie o przetargu nr 5/2018

  WSMOglasza

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III, 01-773 Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetargi na:

  1. Remont abonenckiej instalacji i telewizji kablowej i Internetu na klatkach schodowych budynków przy ulicy Gojawiczyńskiej 3, 5, 7, 13, 15; Kalenkiewicza 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Warszawie.

  2. Częściowy remont instalacji centralnego ogrzewania budynków: Broniewskiego 14, Krasińskiego 34, Popiełuszki 17a, 17b, 17c, Sady Żoliborskie 9 w Warszawie.

  • Wymagany termin wykonania robót dla obu przetargów -4 miesiące.
  • Oferty należy składać:Braci Załuskich 7 w Warszawie do 11.04.2018 r. do godz. 11.00.
  • Otwarcie ofert nastąpi:11.04.2018 r. o godz.12.00 przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie.
  • Wadium na przetarg: nr 1 - 5000 zł, na przetarg nr 2 - 8000 zł, należy wnieść do 11.04.2018 r. do godz. 12.00 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 7502 0006 5250.
  • Specyfikację Warunków Zamówieniamożna nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie do 11.04.2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.
  • Cena Specyfikacji:200 zł netto + VAT.
  • Czas związania ofertą- 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.
 • Ogłoszenie o przetargu nr 4/2018

  WSMOglasza

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III, 01-773 Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na:

  wykonanie remontu abonenckiej instalacji telewizji kablowej i Internetu na klatkach schodowych budynków

  przy ul. Gojawiczyńskiej 3, 5, 7, 13, 15; Tołwińskiego 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Warszawie.

  • Wymagany termin wykonania robót 6 miesięcy.
  • Oferty należy składać: Braci Załuskich 7 w W-wie do 22.III.2018 r. do godz. 1100.
  • Otwarcie ofert nastąpi 22.III.2018 r. o godz. 1200 przy ulicy Braci Załuskich 7 w W-wie.
  • Wadium  5 000 zł należy wnieść do 22.III.2018 r. godz. 1200 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.
  • Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie.
  • Cena Specyfikacji 200 zł netto + VAT.
  • Osoba do kontaktu z oferentami: Anna Trendak (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 203 45 80 w. 4).
  • Czas związania ofertą – 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 • Ogłoszenie o przetargu nr 3/2018

  WSMOglasza

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III, 01-773 Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na:

  wymianę wewnętrznych linii zasilających w budynkach: Braci Załuskich 3a, Broniewskiego 20, 22, 22a, 26 w Warszawie.

  • Wymagany termin wykonania robót 2 miesiące.
  • Oferty należy składać: Braci Załuskich 7 w W-wie do 14.III.2018 r. do godz. 1100.
  • Otwarcie ofert nastąpi 14.III.2018 r. o godz. 1200 przy ulicy Braci Załuskich 7 w W-wie.
  • Wadium  6 000 zł należy wnieść do 14.III.2018 r. godz. 1200 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.
  • Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie.
  • Cena Specyfikacji 200 zł netto + VAT.
  • Osoba do kontaktu z oferentami: Anna Trendak (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 203 45 80 w. 4).
  • Czas związania ofertą – 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  UWAGA! - TERMIN SKŁADANIA OFERT PRZEDŁUŻONY DO DNIA 22.03.2017 R.

 • Ogłoszenie o przetargu nr 2/2018

  WSMOglasza

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III, 01-773 Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na:

  rewitalizację klatek schodowych budynków wielomieszkaniowych przy ulicy Gojawiczyńskiej 3, 5, 7, 13, 15 i Tołwińskiego 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Warszawie.

  • Wymagany termin wykonania robót 6 miesięcy.
  • Oferty należy składać: Braci Załuskich 7 w W-wie do 7.III.2018 r. do godz. 1100.
  • Otwarcie ofert nastąpi 7.III.2018 r. o godz. 1200 przy ulicy Braci Załuskich 7 w W-wie.
  • Wadium  20 000 zł należy wnieść do 7.III.2018 r. godz. 1200 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.
  • Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie.
  • Cena Specyfikacji 200 zł netto + VAT.
  • Osoba do kontaktu z oferentami: Anna Trendak (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 203 45 80 w. 4).
  • Czas związania ofertą – 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 • Lokal użytkowy - ul. Sady Żoliborskie 3

  WSM Administracja Osiedla Żoliborz III ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 28,80 m2 przy ul. Sady Żoliborskie 3 w Warszawie.

  Oferta powinna zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy – adres i telefon;
  • propozycję miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni miesięcznie /netto/;
  • określenie okresu, na jaki ma zostać zawarta umowa najmu oraz profilu działalności;
  • aktualny odpis z właściwego KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  • dowód nadania NIP, REGON;
  • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami;

  Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzone napisem „Konkurs ofert – lokal użytkowyprzy ul. Sady Żoliborskie 3, należy składać    w sekretariacie Administracji Osiedla Żoliborz III – ul. Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa, do dnia 05.03.2018 r. do godz. 15.00.

  Informacji nt. lokalu użytkowego udzielamy pod nr tel. 22 203 45 80 w. 0.

  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 • Lokal użytkowy - ul. Sady Żoliborskie 3

  WSM Administracja Osiedla Żoliborz III ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 19,60 m2 przy ul. Sady Żoliborskie 3 w Warszawie.

  Oferta powinna zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy – adres i telefon;
  • propozycję miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni miesięcznie /netto/;
  • określenie okresu, na jaki ma zostać zawarta umowa najmu oraz profilu działalności;
  • aktualny odpis z właściwego KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  • dowód nadania NIP, REGON;
  • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami;

  Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzone napisem „Konkurs ofert – lokal użytkowyprzy ul. Sady Żoliborskie 3, należy składać    w sekretariacie Administracji Osiedla Żoliborz III – ul. Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa, do dnia 02.03.2018 r. do godz. 15.00.

  Informacji nt. lokalu użytkowego udzielamy pod nr tel. 22 203 45 80 w. 0.

  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 • INFORMACJA

  W dniu 20.02.2018 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Załuskich 1 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Komisji Ładu Przestrzennego oraz Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Urzędu Dzielnicy Żoliborz.

  Porządek obrad:

  1.Przyjęcie porządku obrad.

  2. Koncepcja zagospodarowania Górek (tzw. Glinianek Włościańskich):

  1. Omówienie przez projektanta poprawionej koncepcji zagospodarowania.
  2. Dyskusja, uwagi mieszkańców.
  3. Kwestie własnościowe.

  3. Przejęcie przez władze miasta i remont drogi wewnętrznej ppłk. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" (d. Tołwińskiego) na terenie osiedla WSM Żoliborz III:

  1. Stanowisko Administracji Osiedla WSM Żoliborz III.
  2. Stanowisko Zarządu Dzielnicy Żoliborz.
  3. Dyskusja, uwagi mieszkańców.

  4. Sprawy różne, wolne wnioski.

  5. Zakończenie posiedzenia.

   

  ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

 • OGŁOSZENIE - BONIFIKATA Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

  WSMInformuje

  Administracja Osiedla Żoliborz III informuje, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 roku., art. 74 ust. 1 ustawy (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) istnieje możliwość uzyskania zniżki w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów dla osób, których dochód miesięczny brutto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2017 r. W III kwartale 2017 r. 50% przeciętnego wynagrodzenia wynosiło 2127,80 zł.

  Prosimy o pilne składanie wniosków do dnia 23.02.2018 r., wnioski dostępne są w Administracji Osiedla Żoliborz III ul. Braci Załuskich 7, pokój nr 4 lub 5.

  Prosimy o udokumentowanie dochodów.

  Lokale wyodrębnione składają wnioski w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz.

 • Ogłoszenie o przetargu nr 1/2018

  WSMOglasza

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III, 01-773 Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetargi na:

  1. Usuwanie awarii kanalizacji wymagających wymiany pionów i/lub poziomów w budynkach Osiedla.

  2. Remont oświetlenia korytarzy w budynkach Braci Załuskich 3, 3a; Broniewskiego 20, 22, 22a, 24, 24a, 26; w Warszawie.

  • Dla przetargu nr 1 – wymagany termin gotowości do wykonywania robót - 1 rok, termin usunięcia awarii – natychmiast po zleceniu.
  • Dla przetargu nr 2 – wymagany termin wykonania 3 miesiące.
  • Oferty należy składać: Braci Załuskich 7 w W-wie do 24.I.2018 r. do godz. 1100.
  • Otwarcie ofert nastąpi 24.I.2018 r. o godz. 1200 przy ulicy Braci Załuskich 7 w W-wie.
  • Wadium na przetarg nr 1 – 9000 zł, na przetarg nr 2 – 3000 zł; należy wnieść do 24.I.2018 r. godz. 1200 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.
  • Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie do 24.I.2018 r. w godzinach od 800 do 1500 .
  • Cena Specyfikacji 200 zł netto + VAT.
  • Osoba do kontaktu z oferentami: Anna Trendak (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 203 45 80).
  • Czas związania ofertą – 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

  Pobierz plik:

 • Ogłoszenie o przetargu 9-2017

  WSMOglasza

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III, 01-773 Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na: remont holów wejściowych budynków Popiełuszki 17a i 17b w W-wie.

   

  • Wymagany termin wykonania robót – 3 miesiące.
  • Oferty należy składać: Braci Załuskich 7 w W-wie do 29.XII.2017 r. do godz. 11.00.
  • Otwarcie ofert nastąpi 3.I.2018 r. o godz. 12.00 przy ulicy Braci Załuskich 7 w W-wie.
  • Wadium na przetarg - 6000 zł należy wnieść do 29.XII.2017 r. godz. 12.00 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.
  • Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie do 29.XII.2017 r. w godzinach od 8.00  do 15.00.
  • Cena Specyfikacji 200 zł netto + VAT.
  • Osoby do kontaktu z oferentami: Anna Trendak (e-mail: anna.trendak{at}wsm3.pl tel. 22 203 45 80).
  • Czas związania ofertą – 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   

  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

   

  Pobierz plik:

 • Konkurs ofert - lokal użytkowy przy ul. Włościańskiej 6c

  WSMOglasza

  Administracja Osiedla Żoliborz III ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego
  o pow. 67 m2 (hydrofornia) przy ul. Włościańskiej 6c w Warszawie.
  Oferta powinna zawierać:
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy – adres i telefon;
  • propozycję miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni miesięcznie /netto/;
  • określenie okresu, na jaki ma zostać zawarta umowa najmu oraz profilu działalności;
  • aktualny odpis z właściwego KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  • dowód nadania NIP, REGON;
  • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami;
  Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzone napisem „Konkurs ofert – lokal użytkowy
  w hydroforni przy ul. Włościańskiej 6c, należy składać w sekretariacie Administracji Osiedla Żoliborz III – ul. Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa, do dnia 01.12.2017 r. do godz. 15.00.
  Informacji nt. lokalu użytkowego udzielamy pod nr tel. 22 203 45 80 w. 0.
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

   

 • Konkurs ofert - lokal użytkowy przy ul. Tołwińskiego 23

  WSMOglasza

   

  WSM Administracja Osiedla Żoliborz III ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 37 m2 (hydrofornia) przy ul. Tołwińskiego 23 w Warszawie.
  Oferta powinna zawierać:
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy – adres i telefon;
  • propozycję miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni miesięcznie /netto/;
  • określenie okresu, na jaki ma zostać zawarta umowa najmu oraz profilu działalności;
  • aktualny odpis z właściwego KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  • dowód nadania NIP, REGON;
  • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami;
  Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzone napisem „Konkurs ofert – lokal użytkowy
  w hydroforni przy ul. Tołwińskiego 23, należy składać w sekretariacie Administracji Osiedla Żoliborz III – ul. Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa, do dnia 01.12.2017 r. do godz. 15.00.
  Informacji nt. lokalu użytkowego udzielamy pod nr tel. 22 203 45 80 w. 0.
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

   

 • ZAGOSPODAROWANIA TERENU OTOCZONEGO UL. TOŁWIŃSKIEGO I UL. BRACI ZAŁUSKICH ("GÓRKI")

  WSMInformuje

  Administracja Osiedla Żoliborz III informuje, że Urząd Dzielnicy Żoliborz zlecił opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu otoczonego ul. Tołwińskiego i ul. Braci Załuskich poprzez utworzenie na ww. terenie parku. Z projektem można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy www.zoliborz.org.pl w zakładce „dla mieszkańców” - komunikaty i ogłoszenia. W przedmiotowej sprawie można składać uwagi do dnia 17.11.2017 r. do godz. 12.00 na adres: zoliborz.wos{at}um.warszawa.pl. Zainteresowanych tematem mieszkańców zapraszamy na konsultacje w powyższej sprawie, które odbędą się w dniu 18.11.2017 roku o godz. 10.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 267 przy ul. Braci Załuskich 1.

   

   

 • Ogłoszenie o przetargu 8-2017

  WSMOglasza

   

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III 01-773 Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na: remont dźwigów osobowychw budynku Broniewskiego 22 w Warszawie.

  • Wymagany termin wykonania robót - 3 miesiące.
  • Oferty należy składać: Braci Załuskich 7 w W-wie do 25.X.2017 r. do godz. 11.00.
  • Otwarcie ofert nastąpi 25.X.2017 r. o godz. 12.00 przy ulicy Braci Załuskich 7 w W-wie.
  • Wadium na przetarg - 12 500 zł należy wnieść do 25.X.2017 r. do godz. 12.00 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.
  • Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7 w W-wie do 25.X.2017 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.
  • Cena Specyfikacji 200 zł netto + VAT,
  • Czas związania ofertą - 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

   

  Pobierz plik:

 • Ogłoszenie o przetargu 7-2017

  WSMOglasza

   Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III 01-773 Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na:

   

  remont klatek schodowych w budynkach: Popiełuszki 17c, Włościańska 2, 16, 18 w Warszawie.

   

  • Wymagany termin wykonania robót –2 miesiące.
  • Oferty należy składać: Braci Załuskich 7 w W-wie do11.X.2017 r. do godz. 1100,
  • Otwarcie ofert nastąpi 11.X.2017 r. o godz. 1200 przy ulicy Braci Załuskich 7 w W-wie,
  •  Wadium na przetarg –9000 zł należy wnieść do 11.X.2017 r. godz. 1200 na rachunek bankowy nr70 1020 1156 0000 7502 0006 5250,
  • Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie do 11.X.2017 r. w godzinach od 800do 1500
  • Cena Specyfikacji200 zł netto + VAT,
  • Osoby do kontaktu z oferentami: Anna Trendak (e-mail:anna.trendak{at}wsm3.pl tel. 22 203 45 80),
  • Czas związania ofertą – 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   

  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

   

  Pobierz plik:

   

 • Ogłoszenie o przetargu 6-2017

  WSMOglasza

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III, 01-773 Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na:

  wymianę wewnętrznych linii zasilających w budynkach: Braci Załuskich 3a; Broniewskiego 22, 24, 24a, 26; w Warszawie

  • Wymagany termin wykonania robót – 2 miesiące.
  • Oferty należy składać: Braci Załuskich 7 w W-wie do 30.VIII.2017 r. do godz. 1100.
  • Otwarcie ofert nastąpi 30.VIII.2017 r. o godz. 1200 przy ulicy Braci Załuskich 7 w W-wie.
  • Wadium na przetarg – 6000 zł należy wnieść do 30.VIII.2017 r. godz. 1200 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.
  • Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie do 30.VIII.2017 r. w godzinach od 800 do 1500 .
  • Cena Specyfikacji 200 zł netto + VAT.
  • Osoby do kontaktu z oferentami: Anna Trendak (e-mail: anna.trendak{at}wsm3.pl, tel. 22 203 45 80).
  • Czas związania ofertą – 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

   

  Pobierz plik:

 • Lokal użytkowy - ul. ppłk. M. Kalenkiewicza 23

  WSMOglasza

   

  Wynajem lokalu użytkowego

   

  Lokal użytkowy o pow. ok. 38 m2 w wolno stojącym budynku parterowym (częściowo obsypany gruntem - skarpa) w kształcie rotundy przy ul. ppłk. M. Kalenkiewicza 23 (d. Tołwińskiego).

  Wysokość 2,70 m, wejście bezpośrednio z zewnątrz. Instalacje: elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, kanalizacja.

  Lokal do remontu, powierzchnia do własnej adaptacji lub do wynajmu po wykonaniu remontu przez WSM (do ustalenia).

  Formy działalności oprócz sprzedaży artykułów alkoholowych. Doskonałe miejsce na pracownię, atelier, biuro, gabinet, sklep, nieuciążliwe usługi.

  W okolicy: metro Marymont, przystanki tramwajowe i autobusowe.

  Cena najmu do ustalenia - w zależności od strony ponoszącej koszty remontu lokalu.

  Warunkiem wynajęcia lokalu jest złożenie oferty zawierającej: dane oferenta, rodzaj prowadzonej działalności, proponowaną stawkę zł za m2, określenie wariantu po czyjej stronie ma być remont, planowany okres wynajmu.

  Przed przekazaniem lokalu wymagamy wpłaty kaucji w wysokości minimum 3 miesięcznych czynszów.

   

   Pobierz plik: 

   

 • Zebranie mieszkańców

   

  Mapa:

   

 • Lokal użytkowy - Tołwińskiego 23

  WSMOglasza

  Wynajem lokalu użytkowego

  Powierzchnia do wynajmu ok. 40 m2, adres - Tołwińskiego 23.

  Budynek parterowy,  1/3 poniżej poziomu gruntu kształt rotundy.

  Wszystkie media, wysokość 270 cm.

  Powierzchnia do własnej adaptacji lub do wynajmu po remoncie przez Wynajmującego.

  Formy działalności - oprócz Alkohole 24.

  Cena najmu w zależności od strony ponoszącej koszty remontu lokalu.

   

  Informacji udzielamy pod numerem tel. 22 203 45 80 w. 0

   

    

  
  

   

 • PROTEST PRZECIWKO ZMIANIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH I PRAWO SPÓŁDZIELCZE

  Administracja Osiedla Żoliborz III informuje, że Krajowa Rada Spółdzielcza zainicjowała akcję zbierania podpisów członków spółdzielni pod ogólnopolskim protestem przeciwko zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo Spółdzielcze autorstwa KUKIZ' 15 (Druk Sejmowy nr 1268).  Po raz kolejny podejmowana jest próba uchwalenia przepisów, które naruszają demokrację spółdzielczą, ingerującą w samorządność i autonomię spółdzielni, a przede wszystkim są niezgodnie z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi i budzą wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją RP.

  Poniżej mogą się Państwo zapoznać z treścią "Ogólnopolskiego Protestu Członków Spółdzielni Mieszkaniowych" przeciwko anty-społdzielczemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy - Prawo spółdzielcze autorstwa KUKIZ'15.

  Jednocześnie informujemy, że podpisy pod protestem można składać w sekretariacie Administracji oraz pokojach nr 4 i 5 do dnia 27.03.2017 r.

 • OGŁOSZENIE ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ

  Administracja Osiedla Żoliborz III przekazuje w załączniku Ogłoszenie Zarządu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

  Fromularze zgłoszeniowe można pobrać w siedzibie Administracji, jak również na stronie Urzędu Dzielnicy.

   

 • Ogłoszenie o przetargu 1-2017

  WSMOglasza

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na:

  Świadczenie usługi dozorowania parkingu przy ulicy Gojawiczyńskiej w W-wie.

  • Wymagany termin świadczenia usług – czas nieokreślony.
  • Oferty należy składać: Braci Załuskich 7 w W-wie do 10.II.2017 r. godz. 1100.
  • Otwarcie ofert nastąpi 10.II.2017 r. o godz. 1200 przy ulicy Braci Załuskich 7 w W-wie.
  • Wadium w kwocie 5000 zł; należy wnieść do 10.II.2017 r. godz. 1100 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.
  • Wnioski o wydanie Specyfikacji prosimy przesyłać na adres e-mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • Czas związania ofertą – 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Pobierz plik:

 • Ogłoszenie - lokal użytkowy

  WSMOglaszakonkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 36 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Braci Załuskich 3 w Warszawie (XII kondygnacja).

 • KONKURS OFERT - LOKAL UŻYTKOWY

  Administracja Osiedla Żoliborz III ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 20,50 m2

  w budynku mieszkalnym przy ul. Sady Żoliborskie 3 w Warszawie.

  Oferta powinna zawierać:

  - imię i nazwisko lub nazwę firmy - adres i telefon;

  - propozycję miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni miesięcznie/netto;

  - określenie profilu działalności wykonywanej w lokalu;

  - aktualny odpis z właściwego KRS lub zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej;

  - dowód nadania NIP, REGON;

  - oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

  Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzone napisem "Konkurs ofert - lokal użytkowy w budynku przy ul. Sady Żoliborskie 3" 

  należy składać w sekretariacie Administracji Osiedla Żoliborz III - ul. Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa,

  do dnia 22.11.2016 r. do godz. 15.00.

  Informacji udzielamy pod nr telefonu 22 203 45 80 w.0.

 • Ogłoszenie o przetargu 17-2016

  WSMOglasza

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III, 01-773 Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza dwa przetargi na:

  1. Rewitalizację klatek schodowych w budynkach przy ulicy Gojawiczyńskiej i Tołwińskiego w Warszawie.
   1. Wymagany termin wykonania robót 4 miesiące.
   2. Wadium na przetarg nr 1 – 8000 zł
  2. Dostawę drzwi wraz z montażem na korytarzach budynków przy ulicy Braci Załuskich i Broniewskiego w Warszawie.
   1. Wymagany termin wykonania robót 4 miesiące.
   2. Wadium na przetarg nr 1 – 24 000 zł
  • Oferty należy składać: Braci Załuskich 7 w W-wie do 23.XI.2016 r. godz. 1200.
  • Otwarcie ofert nastąpi 23.XI.2016 r. o godz. 1300 przy ulicy Braci Załuskich 7 w W-wie.
  • Wadium należy wnieść do 23.XI.2016 r. godz. 1200 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.
  • Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie. Cena Specyfikacji 200 zł netto + VAT.
  • Osoby do kontaktu z oferentami: Grzegorz Stachowiak, Renata Voight-Wojcieska (tel. 22 203 45 80).
  • Czas związania ofertą – 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  TERMIN SKŁADANIA OFERT PRZEDŁUŻONY DO DNIA 05.12.2016 r. DO GODZINY 12.00

  Pobierz plik:

   

 • ZAWIADOMIENIE

  Z A W I A D O M I E N I E

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III

  informuje, że zgodnie z Uchwałami Rady Osiedla

  od dnia 1 stycznia 2017 r.

  ulegają zmianie stawki opłat za używanie lokali mieszkalnych w budynkach Osiedla Żoliborz III.

  Składniki opłat za używanie lokali w budynkach uwzględniają dotychczasowe wyniki poszczególnych nieruchomości.

  Informacje o zmianach wysokości opłat otrzymali Państwo do skrzynek pocztowych.

 • Ogłoszenie o przetargu 16-2016

  WSMOglasza

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III 01-773 Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na remont częściowy kanalizacji w budynkach Włościańska 4, 6b, 8, 10, 14, 14a; w Warszawie.

  • Wymagany termin wykonania robót 2 miesiące.
  • Oferty należy składać: Braci Załuskich 7 w W-wie do 19.X.2016 r. godz. 1200.
  • Otwarcie ofert nastąpi 19.X.2016 r. o godz. 1300 przy ulicy Braci Załuskich 7 w W-wie.
  • Wadium 10000 zł; należy wnieść do 19.X.2016 r. godz. 1200 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.
  • Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie. Cena Specyfikacji 200 zł netto + VAT.
  • Osoby do kontaktu z oferentami: Grzegorz Stachowiak, Renata Voight-Wojcieska (tel. 22 203 45 80).
  • Czas związania ofertą – 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Pobierz plik:

 • Ogłoszenia o przetargu 15-2016

  WSMOglasza

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III, 01-773 Warszawa, ul. Braci Załuskich 7, ogłasza przetarg na rewitalizację klatek schodowych budynków wielomieszkaniowych przy ulicy Włościańskiej 2, 8 i 10 w Warszawie.

  • Wymagany termin wykonania robót 8 tygodni.
  • Oferty należy składać: Braci Załuskich 7 w W-wie do 12.X.2016 r. godz. 1200.
  • Otwarcie ofert nastąpi 12.X.2016 r. o godz. 1300 przy ulicy Braci Załuskich 7 w W-wie.
  • Wadium 4500 zł należy wnieść do 12.X.2016 r. godz. 1200 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.
  • Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie. Cena Specyfikacji 200 zł netto + VAT.
  • Osoby do kontaktu z oferentami: Grzegorz Stachowiak, Renata Voight-Wojcieska (tel. 22 203 45 80).
  • Czas związania ofertą – 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 17.10.2016 r.

  Pobierz plik:

 • Wycieczka do Woli Okrzejskiej

  Już po raz szósty Komisja Spraw Społecznych Rady Osiedla zaprasza

  Mieszkańców Żoliborza III na wycieczkę krajoznawczą związaną

  z obchodami Roku Sienkiewiczowskiego.

  Odbędzie się ona 27 września br. (wtorek),
  a jej trasa powiedzie do Okrzei na Ziemi Lubelskiej, gdzie usypany został Kopiec poświęcony Wielkiemu Pisarzowi oraz do Woli Okrzejskiej, w której urodził się Henryk Sienkiewicz. Zwiedzimy Muzeum poświęcone Autorowi Quo vadis i Trylogii, by na koniec wziąć udział w głośnym czytaniu jego pierwszych dzieł związanych z dzieciństwem Pisarza – Noblisty.

  W drugiej części wycieczki odwiedzimy niedaleką Wolę Gułowską, w której upamiętnione zostały walki z najeźdźcą sowieckim prowadzone w 1939 r. przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” dowodzoną przez gen. Franciszka Kleeberga. Odwiedzimy Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków oraz Izbę Regionalną z Galerią Rzeźby Ludowej, a także niezwykłe sanktuarium Żołnierzy Kampanii Wrześniowej.

  W wycieczce mogą wziąć udział Mieszkańcy Osiedla wraz z najbliższymi rodzinami – członkowie WSM. Koszt udziału w wycieczce – 10 zł od osoby.

  Zapisy w Sekretariacie Administracji Osiedla. Przy zapisie bezpośrednim należy okazać legitymację członkowską WSM oraz podać PESEL niezbędny do ubezpieczenia NW.

  Wyjazd autokaru wycieczkowego nastąpi o godz. 8.00, z ul. Braci Załuskich 7;
  powrót przewidziany na godz. 19.00.

  Ilość miejsc ograniczona – pogoda zamówiono, potrzebne tylko dobre humory !

  Pobierz plik:

 • Wycieczka do "Nowej Jerozolimy"

  Zgodnie z zapowiedzią

  Komisja Spraw Społecznych Rady Osiedla

  zaprasza na V wycieczkę krajoznawczą

  do NOWEJ JEROZOLIMY

 • Ogłoszenie o przetargu 13-2016

   

  WSMOglasza

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na świadczenie usługi pogotowia technicznego, usuwania uszkodzeń (remontów bieżących) oraz konserwacji instalacji centralnego ogrzewania w obiektach Osiedla Żoliborz III WSM                                           

  ·        Wymagany termin wykonania robót 3 lata.

  ·        Oferty należy składać: Braci Załuskich 7 w W-wie do 10.VIII.2016 r. godz. 1100.

  ·        Otwarcie ofert nastąpi 10.VIII.2016 r. o godz. 1200 przy ulicy Braci Załuskich 7 w W-wie.

  ·        Wadium w kwocie 15000 zł; należy wnieść do 10.VIII.2016 r. godz. 1100 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

  ·        Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7
  w Warszawie. Cena Specyfikacji 200 zł netto + VAT.

  ·        Osoby do kontaktu z oferentami: Grzegorz Stachowiak, Renata Voight-Wojcieska
  (tel. 22 203 45 80).

  ·        Czas związania ofertą – 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  ·        Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Pobierz plik:

 • INFORMACJA

  INFORMACJA

  UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W MIESIĄCACH LIPIEC I SIERPIEŃ DYŻURY RADY OSIEDLA SĄ ODWOŁANE.

  PROSIMY O KONTAKT DROGĄ E-MAILOWĄ.

 • Ogłoszenie - lokal użytkowy 200,00 m2

  Administracja Osiedla Żoliborz III posiada do wynajęcia wolny lokal użytkowy przy ul. Braci Załuskich 7 o pow. 200,00 m2

  (z możliwością podziału na dwa mniejsze o pow. 83 m2oraz 117 m2).

  Informacji udzielamy pod numerem tel. 22 203 45 80 wew. 0

 • Ogłoszenie o przetargu 12-2016

   WSMOglasza

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na remont instalacji odgromowej budynków Braci Załuskich 3, Broniewskiego 26, Popiełuszki 17b, 17c; Włościańska 4, 6, 8, 10b, 14 w W-wie.

  • Wymagany termin wykonania robót 1 miesiąc.
  • Oferty należy składać: Braci Załuskich 7 w W-wie do 13.VII.2016 r. godz. 1100.
  • Otwarcie ofert nastąpi 13.VII.2016 r. o godz. 1200 przy ulicy Braci Załuskich 7 w W-wie.
  • Wadium w kwocie 4000 zł; należy wnieść do 13.VII.2016 r. godz. 1100 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.
  • Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie. Cena Specyfikacji 200 zł netto + VAT.
  • Osoby do kontaktu z oferentami: Grzegorz Stachowiak, Renata Voight-Wojcieska (tel. 22 203 45 80).
  • Czas związania ofertą – 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Pobierz plik:

 • Lokal użytkowy - Sady Żoliborskie 3

  WSMOglasza

  Administracja Osiedla Żoliborz III posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 20,50 m2 w budynku mieszkalnym

  przy ul. Sady Żoliborskie 3 w Warszawie.

  Informacji udzielamy pod numerem tel. 22 203 45 80 w. 0.

   

 • Ogłoszenie o przetargu 11-2016

   WSMOglasza

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III, Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na remont elewacji budynków Sady Żoliborskie 3, Popiełuszki 17 i 17c; w W-wie.

  • Wymagany termin wykonania robót 3 miesiące.
  • Oferty należy składać: Braci Załuskich 7 w W-wie do 29.VI.2016 r. godz. 1100.
  • Otwarcie ofert nastąpi 29.VI.2016 r. o godz. 1200 przy ulicy Braci Załuskich 7 w W-wie.
  • Wadium w kwocie 7000 zł; należy wnieść do 29.VI.2016 r. godz. 1100 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.
  • Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie. Cena Specyfikacji 200 zł netto + VAT.
  • Osoby do kontaktu z oferentami: Grzegorz Stachowiak, Renata Voight-Wojcieska (tel. 22 203 45 80).
  • Czas związania ofertą – 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Pobierz plik:

 • Ogłoszenie - praca

   

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III

  zatrudni na samodzielne stanowisko specjalistę ds. windykacji

   

  Wymagania:

  - wykształcenie wyższe prawnicze

  - znajomość programów Word i Excel

  - umiejętność samoorganizacji

  Zakres obowiązków;

  - prowadzenie działań windykacyjnych na etapie przedsądowym

  - współpraca z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi

  - przygotowywanie pozwów i wniosków egzekucyjnych

  Dodatkowym atutem będzie:

  - znajmość ustaw z zakresu zarządzania nieruchomościami

  - znajomość ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

  - umiejętność komunikacji i pracy w zespole

  Oferujemy:

  - umowę o pracę na pełny etat od 01.09.2016 r.

  - bardzo dobre warunki zatrudnienia

  - pracę w zgranym zespole

  - możliwość dalszego rozwoju zawodowego

   

  Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 03.06.2016 r.- REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 17.06.2016 r.

  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: "windykacja".

 • Przejście dla pieszych na ul. Gojawiczyńskiej

    WSMInformuje

  W związku z otrzymanym z Dzielnicy pismem dot. wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Gojawiczyńskiej (na wysokości parkingu), Administracja Osiedla prosi o zgłaszanie Państwa opinii w przedmiotowej sprawie do 15 maja br. na piśmie lub drogą Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zaznaczamy, że wyznaczenie przejścia dla pieszych spowodowałoby likwidację około 15 miejsc postojowych po obu stronach ulicy.

 • Streszczenie z Zebrania Mieszkańców z dnia 9 kwietnia 2016

      STRESZCZENIE Z ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW Z DNIA 09.04.2016 R.

  Zebranie Mieszkańców Osiedla Żoliborz III odbyło się 9 kwietnia w Społecznym Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19A. W obradach wzięło udział 31 członków Spółdzielni. Zarząd WSM reprezentowała wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Urszula Grzybowiecka. Zebranie otworzył dyrektor osiedla Mirosław Mikielski, powołując się na otrzymane z Zarządu pełnomocnictwo.

 • Plan remontów na 2016 rok.

  WSMOglasza

  Szanowni Państwo, Administracja Osiedla ogłasza, iż

  Uchwałą Rady Osiedla z dnia 18 lutego 2016 r. przyjęty został następujący

  PLAN RZECZOWY REMONTÓW NA 2016 ROK

   

  W dalszej części ogłoszenia, w sekcji pobierania dokumentów, można pobrać wersję elektroniczną Planu z podziałem na Nieruchomości (z wykazem Nieruchomości można zapoznać się w na tej stronie...).

 • Kolonia I - koncepcja urbanistyczna

  WSMInformuje

  Zapraszamy mieszkańców Kolonii I (Nieruchomości I)
  do konsultowania koncepcji urbanistycznej Kolonii Sady Żoliborskie I wraz z projektem wschodniego podwórka.

  W ramach inicjatywy grupy mieszkańców “Klub Sady” we współpracy 
  z Radą Osiedla Żoliborz III i Administracją Osiedla, przygotowana została wstępna wersja koncepcji urbanistycznej kolonii oraz projektu zieleni i małej architektury na wschodnim podwórku ( Sady Żoliborskie 5, 7, 7A, 11, Krasińskiego 26, 28, 28A). Odświeżona koncepcja ma przywrócić naszym podwórkom dawną świetność i będziemy dążyć do jej sukcesywnej realizacji.

  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i zgłaszania uwag i sugestii.

 • Ogłoszenie o przetargu 04-2016

   

  O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

  Administracja Osiedla Żoliborz III

  ul. Braci Załuskich 7

  01-773 Warszawa

   ogłasza przetarg:

   

  na remont wewnętrznych linii zasilających w budynkach Braci Załuskich 3a
  i Broniewskiego 22a, 24, 26 w W-wie.

 • Zebranie mieszkańców 04-2016

   

  Z A W I A D O M I E N I E

  Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie § 104 Statutu WSM zwołuje

  Zebranie Mieszkańców Członków Spółdzielni zamieszkałych na terenie Osiedla Żoliborz III

  na dzień 09 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w Społecznym Domu Kultury, przy ul. Słowackiego 19A.

   

 • Nowe wymiary opłat

  K O M U N I K A T

  Administracja Osiedla WSM Żoliborz III informuje, że do skrzynek pocztowych zostały dostarczone nowe wymiary opłat za lokale mieszkalne. Zmienione opłaty obowiązują od dnia 01.07.2016 r.Zmiana dotyczy wprowadzonych indywidualnych zaliczek na poczet centralnego ogrzewania. Nowe regulacje zostały wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Osiedla Nr 40/2015 z dnia 26.11.2015 r.

 • Zagospodarowanie działki nr 13

  ZAGOSPODAROWANIE
  DZIAŁKI NR 13

   Szanowni Państwo,
    Administracja Osiedla Żoliborz III informuje, że w dalszym ciągu istnieje formalny brak możliwości przekazania działki nr 13 do Skarbu Państwa. Biorąc powyższe pod uwagę, jak również rosnące koszty utrzymania tej działki rozpoczęliśmy proces częściowego zagospodarowania terenu działki od strony ul. Braci Załuskich.

 • Wyodrębnienie nieruchomości

  ZAWIADOMIENIE

  LOKALE WYODRĘBNIONE NIERUCHOMOŚĆ III

  Osiedla Żoliborz III

  o możliwości dochodzenia nadpłaty w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów  

 • Statut WSM

  Statut WSM

  Administracja Osiedla Żoliborz III informuje, że na stronie internetowej WSM w zakładce dokumenty oraz w siedzibie Administracji mogą się Państwo zapoznać z aktualną treścią STATUTU WSM, uwzględniającą zmiany zapisów, przyjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniach 13 i 20 czerwca 2015 r.Statut zarejestrowany został w dniu 21.10.2015 r. 

  Dokumenty do wglądu lub pobrania:

   Przejdz

 • KONTAKT
  new message
  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
  Administracja Osiedla Żoliborz III
  ul. Braci Załuskich 7
  01-773 Warszawa
  handset
  +48 22 203 45 80
  open book
  KRS 0000074605&lt
  REGON 000489811
  NIP 525-000-64-95
  GODZINY PRACY ADMINISTRACJI
  small wall clock
  Poniedzialek 7:30 - 17:00

  Wtorek 7:30 - 15:30

  Środa - dzień bez przyjęć interesantów

  Czwartek 7:30 - 15:30

  Piątek - 7:30 - 15:30
  ZGŁASZANIE AWARII
  mans silhouette
  W godzinach pracy Administracji
  +48 22 203 45 80 wew. 1

  mans silhouette
  Po godzinach pracy Administracji
  +48 22 4 271 271

  Formularz kontaktowy...

  Pogoda dla Warszawy

  Pogoda Warszawa z serwisu