INFORMACJA NT. PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI