• Budynek Administracji WSM Żoliborz III

   Budynek Administracji WSM Żoliborz III

 • Panorama osiedla

  Zielone osiedle

 • Liczy się każda złotówka

  Centrum Warszawy

 • Z lotu ptaka
 • Tereny

  ZAPRASZAMY

Artykuły

ZAWIADOMIENIE

Z A W I A D O M I E N I E

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III

informuje, że zgodnie z Uchwałami Rady Osiedla

od dnia 1 stycznia 2017 r.

ulegają zmianie stawki opłat za używanie lokali mieszkalnych w budynkach Osiedla Żoliborz III.

Składniki opłat za używanie lokali w budynkach uwzględniają dotychczasowe wyniki poszczególnych nieruchomości.

Informacje o zmianach wysokości opłat otrzymali Państwo do skrzynek pocztowych.

Wycieczki

ZASADY ORGANIZACJI OSIEDLOWYCH WYCIECZEK

 

 Mając na względzie:

 • ożywienie dobrosąsiedzkich stosunków między mieszkańcami
 • zaktywizowanie rodzin do czynnej rekreacji w zakresie krajoznawczo-turystycznym
 • przyczynienie się do lepszego poznania przeszłości i dorobku kulturowego regionu i kraju;
 • a także wsparcie szczególnie grupy sędziwych mieszkańców (emerytów i rencistów), a także najmłodszych z rodzin wielodzietnych

Rada Osiedla postanawia organizować wycieczki dla mieszkańców Osiedla WSM Żoliborz III. Imprezy organizowane przez Komisję Spraw Społecznych RO finansowane będą ze środków finansowych będących w dyspozycji tejże Komisji i przeznaczone dla mieszkańców – członków WSM z Osiedla Żoliborz III.

Czytaj więcej...

KONTAKT
new message
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla Żoliborz III
ul. Braci Załuskich 7
01-773 Warszawa
handset
+48 22 203 45 80
open book
KRS 0000074605&lt
REGON 000489811
NIP 525-000-64-95
GODZINY PRACY ADMINISTRACJI
small wall clock
Poniedzialek 7:30 - 17:00

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa - dzień bez przyjęć interesantów

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek - 7:30 - 15:30
ZGŁASZANIE AWARII
mans silhouette
W godzinach pracy Administracji
+48 22 203 45 80 wew. 1

mans silhouette
Po godzinach pracy Administracji
+48 22 4 271 271

Formularz kontaktowy...

Pogoda dla Warszawy

Pogoda Warszawa z serwisu